ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت شرکت خاص

یکشنبه 18 شهریور 1397دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • سه شنبه 6 شهریور 1397

  در حقوق ایران، برعکس حقوق برخی از کشورهای اروپایی،چیزی به عنوان شرکت تک شریک وجود ندارد و نیز اعتباری هم ندارد.

  انتفای تعدد شرکا
  شرکت در شرایطی ایجاد می گردد که حداقل دو نفر عضو برای تشکیل آن به توافق برسند. و درهر زمانی پس از تشکیل شرکت، شرایط تعدد شرکا از بین برود، یعنی در شرایطی که فقط یک شریک در شرکت باقی مانده باشد، شرکت منحل می گردد.
  نابودی تعدد شرکا به خصوص درزمانی اتفاق می افتد که پدر و فرزند وی در یک شرکت شریک می باشند و پدر فوت می کند. دراین صورت، بدلیل اینکه فرزند واحد صاحب سهم الشرکه پدر هم می شود، و با این سهم الشرکه دراختیار وی قرار می گیرد، مالکیت مشترک خاتمه می یابد. و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این قضیه با جریانی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و این اوضاع لزوماً به انحلال شرکت منجر نمی شود.
  در صورت از بین رفتن تعدد شرکا و درآویختن تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل می شود. و رجوع به دادگاه، برای صادر شدن حکم انحلال آن، ضروری نمی باشد.
  هرگاه شریک تنها، معاملاتی به اسم شرکت انجام دهد، چون شرکتی وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود شخص را طرف معامله محسوب کرده و از اموال وی طلب خود را برداشت نمایند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 6 شهریور 1397

  مدارک عمومی مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 1 الی 4 پیمانکاری:
  1-کپی برابر اصل مدارک شرکت شامل:
  الف)کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل:(اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها)
  ب)کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل:(اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها)
  2-کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:
  الف)نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
  ب)گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
  3-تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصاحساب بیمه برای کارهای تمام شده.
  4-کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
  5-تصاویر کلیه موافقتنامه ها
  6-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
  7-دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
  8-اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

  مدارک  مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری:
  1-مدارک اصلی شرکت شامل:
  الف) ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: (اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه ی رسمی،تاسیس و تغییرات)
  ب)مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : (اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات)
  2-ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت
  3-کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
  4-کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
  مهندس و مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک ذیل را فراهم نمایند.
  _نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
  _گواهی کار  مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر درخواست و ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
  _سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه
  _کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
  چند نکته:
  *داشتن کد اقتصادی برای شرکت های متقاضی الزامیست.
  *مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت باید لیسانس باشد.
  *دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
  *یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف(شرکت ها به شرط رعایت موارد مذکور،می توانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند)

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  • معماری چیست؟
  معماری به انگلیسی به کلمه Architecture  اطلاق میشود. تعاریف زیادی از این هنر وجود دارد زیرا معماری امروزه در امور بسیاری ورود پیدا کرده است و در هر رشته ای رد پایی از معماری وجود دارد . مطابق یکی از این تعاریف معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیبا شناسانه است، معماری را هنر چهارم میشناسند و اجتماعی ترین هنری میباشد که با فضا و انسان ارتباطات زیادی دارد. این رشته، با پرورش معماران برجسته و استفاده از عناصر موجود و مصالح مختلف به معماری ساختمان و سایر بناها می پردازد و از جنبه های مختلف به جامعه بشریت خدمت میکند.
  چند مورد از فعالیت های شرکت های معماری عبارت است از :
  - طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک) از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده بنا
  - مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های معماری
  - طراحی پارک ها و میادین شهری و محوطه سازی آنها
  - طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی
  - مشورت با مشتری برای تعیین نیاز مشتری و الزامات لازم برای ساختمان ها
  - انجام کارهای پژوهشی و اموزشی در زمینه طراحی فضا
  - بررسی و تحلیل شرایط و خصوصیات زمین و محوطه ساخت و ساز
  - همکاری با کلیه متخصصینی که کار انها به نحوی با سازماندهی محیط زیست مرتبط است مانند: اکولوژیست ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و...

  •عنوان شرکت معماری :
  در مورد نام شرکت معماری میتوان از کلمه، معماری که مزیتی جهت معرفی کردن حوزه فعالیت شرکت به مشتریان نیز محسوب میشود، استفاده نمود.
  برای انتخاب نام شرکت نکاتی را باید رعایت نمود. این نکات عبارت است از :
  - لاتین نباشد.
  - دارای سابقه ثبت نباشد
  - واژه بیگانه نباشد وفارسی باشد.
  - دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد .
  - در انتخاب نام شرکت، نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
  - جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها سه سیلاب باشد.
  - در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود.
  - از عنوانهای دانشمندان و کاشفان عصر حاضر انتخاب نشود.
  - استفاده از اسامی شهرها و رنگها و اعداد در اسم شرکتها مانعی ندارد، اما این کلمات جزء اسم شرکت محسوب نمی شوند واسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

  • ثبت شرکت معماری:
  شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه میکنند، قانون تجارت ایران در ماده ۲۰شرکتهای تجاری را به هفت نوع (سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، تعاونی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی،) تقسیم کرده است. از میان این شرکت ها ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود از پرکاربرد ترین شرکتها میباشند.
  شرکت معماری نیز میتواند در قالبهای شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت برسد.
  در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت‌ها میپردازیم :
  شرایط ثبت شرکت معماری با مسئولیت محدود:
  - حضور حداقل ۲نفر به عنوان شرکا
  - سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت معماری با مسئولیت محدود :صد هزار تومان
  - تعهد یا پرداخت کل سرمایه
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت معماری با مسئولیت محدود :
  - کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه شرکا
  - اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از دفاتر پلیس +10
  - اقرار نامه امضا شده
  - دریافت مجوزدر صورت مجوزی بودن موضوع
  شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت معماری سهامی خاص :
  - حداقل ۳نفر سهامدار به همراه ۲نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند
  - حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
  - حداقل ۳۵درصد سرمایه برای ثبت شرکت معماری سهامی خاص باید نقدا پرداخت شود.
  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت معماری سهامی خاص :
  - فتوکپی مدارک شناسایی اعضا شامل(کارت ملی و شناسنامه)
  - گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمام اعضا
  - امضاء اقرارنامه
  - مجوز در صورت نیاز
  (تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود.)

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
  از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ؛ ارقام ؛ تصاویر باشد.
  علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
  در ذیل به توضیح برخی از انواع علائم تجاری می پردازیم . شایان ذکر است ، چنانچه در رابطه با ثبت علامت تجاری با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید.

      علائم ساده

  علائم ساده ممکن است از یک یا چند کلمه یا حرف تشکیل شود ، مانند " یک و یک " و یا به صورت نقش یا تصویر باشد مانند علامت " سوسمار " بر روی مداد.

      علائم مرکب

  در علامت مرکب معمولاَ کلمه و نقش با هم به صورت ترکیبی استفاده می شوند. همچنین علامت ممکن است به صورت تصویری باشد ، مانند منظره طبیعی کوه " سبلان " یا کوه " دماوند " برای تبلیغ آب معدنی و عکس دانشمندی همچون " پاستور " برای تبلیغ دارو.

      علامت فردی و جمعی

  علامت فردی برای اشخاص معین حقیقی یا حقوقی استعمال می شود و مشخص کننده محصولات تجاری متعلق به آن ها می باشد مانند " ارج " اما علایم جمعی برای تمییز محصولات معین یا اشخاص تهیه کننده از آن ها استفاده می شود مانند " سبلان " که برای تشخیص و تمیز عسل آن منطقه ( به طور کلی و بدون توجه به شخص معین ) از محل دیگر می باشد و یا " قالی کرمان " که از علایم جمعی است.

      علامت صوتی

  علامت ممکن است به صورت صوتی و غیرمادی معرفی گردد، مانند آهنگ های موسیقی برای تبلیغ کالا که از رادیو یا تلویزیون و گاهی هم به همراه شعر پخش می شود. علامت صوتی به عنوان علامت تجاری در  تعدادی از کشورها مانند فرانسه مورد قبول واقع شده است اما وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، ثبت علائم صوتی در ایران پذیرفته نیست.

      علایم کتبی

  علایمی هستند که می توان آن ها را نوشت مانند اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرط آنکه وجه امتیازی با سایر اسامی داشته باشند.بعضی از محاکم اسم اشخاص را به صورت عادی قابل استفاده برای علامت نمی دانستند و عقیده داشتند که باید شکل مخصوصی داشته باشند ولی امروزه این رویه متروک شده و استعمال نام اشخاص به صورت علامت رواج  کامل پیدا نموده است.استعمال نام اشخاص اگر متعلق به سازنده جنس نباشد بدون اجازه صاحب آن قابل استفاده به عنوان علامت نیست.
  انتخاب نام جغرافیایی برای محصولات در بعضی از قوانین منع شده ولی اغلب کشورها استفاده از نام های جغرافیایی را به عنوان علامت اگر موجب گمراهی مشتریان از لحاظ مبدا جنس نگردد،جایز می شمارند.
  - کلماتی که به صورت ابتکاری یا تفننی به عنوان علامت انتخاب می شوند.
  - جملات تبلیغاتی
  - عنوان کتب و مجلات و روزنامه
  - حروف و ارقام

      علایم تصویری

  علایم تجاری تصویری، علایمی هستند که دارای شکل و تصویر مخصوصی می باشند مانند:
  - مناظر طبیعی مانند کوه " سبلان " یا کوه " دماوند " برای تبلیغ آب معدنی و یا ساختمان های عمومی
  - مدال ها که در روی اجناس گذارده می شوند یا حک می گردند.
  - برچسب که عبارتست از ترکیب نوشته و تصویرهای مختلف
  - عکس و تصاویر اشخاص در صورتی که عکس و تصویر صاحب علامت باشد،اشکالی ندارد ولی اگر عکس یا تصویر شخص دیگری باشد اجازه صاحب عکس لازم است.راجع به استفاده از عکس مشاهیر گذشته به عنوان علامت تجارتی نظر محاکم مختلف است.
  - لفاف و ظروف کالا که در مورد لوازم آرایش و مشروبات به شکل مخصوص و یکنواختی عرضه می شود.این نوع علایم در کشورهایی که قانونی برای حمایت اشکال و ترسیمات صنعتی ندارند اهمیت زیادی دارند.
  - حاشیه و دوره که تقریباَ در حکم برچسب قرار می گیرند.
  - شکل خود کالا که در اغلب کشورها در صورتی که شکل مخصوصی داشته باشد به عنوان علامت تجارتی حمایت می شود.
  علامت تجاری تصویری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشد ، می بایست شرایط و ضوابط ثبت در آن لحاظ شده باشد. علامت تجاری اصولاَ باید دارای خصوصیات ذیل باشد :
  1- ابداع و نوآوری
  علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان گفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص،تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات،عین علامت قبلی تلقی نشود.
  2- صداقت و شفافیت
  علایم تجاری باید از صداقت،شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی علامت تجاری باید بنحوی طراحی،ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا،اشتباه،فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.
  3- تمایز و تشخص
  علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و ارزش اساسی داشته باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic